Sertificētu arhitektu pakalpojumi:
- konsultācijas būvprojektu un nepieciešamo dokumentu sagatavošanai;
- dzīvojamo, publisko un razošanas ēku un būvju projektēšana;

- projektu vadīšana un saskaņošana;

- detālplānojumu izstrāde un saskaņošana.

 

Arhitekti:
- arhitekte Dace Mālmeistere, sert. Nr. 10-0304
- arhitekte Ramona Sīmane, sert. Nr. 10-0579